Vormgeving

“Boom-Bank” kinderspreekkamer, Huis van (Gemeente) Roosendaal 2022

Kinderspreekkamer Huis van Roosendaal, Gemeentehuis Roosendaal

“Cosy” zitobject, HUIS van Roosendaal, Gemeentehuis Roosendaal

Impressie ontwerp HUB 2c Gemeentehuis Roosendaal